อาคาร เคเค ซิตี้ บนถนนสาย 340 บางบัวทอง - สุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี
บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 6,000 ตารางเมตร

วิสัยทัศน์

บริษัทเครือ เคเค กรุ๊ป ของคนไทย
ที่มีความเข้าใจถึงธุรกิจการบริหารการเงินด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า

48 ปี

 • ความแข็งแกร่งด้านการเงิน เพื่อรองรับธุรกิจด้านนี้โดยเฉพาะ
 • มีความเข้าใจถึงความต้องการของคนไทย
 • เราเน้นการบริหารงานแบบ "ไทย" คือ ให้ความอบอุ่นด้วยมิตรภาพ และความเข้าใจของพี่น้องชาวไทยด้วยกัน
 • เรามีเจตนารมณ์ในการทำงานร่วมกันด้วยวัตถุประสงค์เดียวกัน โดยสอดคล้องอย่างลงตัวทั้ง 4 ฝ่าย คือ
    - ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณ
    - กลุ่มผู้ถือหุ้น
    - กลุ่มพลังตัวแทนฝ่ายขาย
    - กลุ่มพนักงานประจำบริษัทฯ

KK GROUP Team

 • ทีมงานบริหารฝ่ายการเงิน

  เรามีทีมงานบริหารฝ่ายการเงิน และฝ่ายปฏิบัติการที่เป็นมืออาชีพ ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพจากประสบการณ์ธุรกิจด้านนี้เฉพาะ เราศึกษา และทำความเข้าใจถึงตลาด และความต้องการของลูกค้า โดยยึดถือหลักที่ว่า "ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ"

 • 300x200
  ทีมงานบริหารฝ่ายการบริการ

  ความพร้อมด้านบริการ บริษัทฯ จัดเตรียม และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยการใช้ระบบ "ONE STEP SERVICE" คือ สถานที่ตั้งอาคารสำนักงานใหญ่ และฝ่ายพนักงานที่ดูแลลูกค้าประจำอยู่ในอาคารเดียวกัน พร้อมให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการให้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น

 • 300x200
  ทีมงานบริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์

  การวิจัยด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้เติบโต และเป็นที่ยอมรับในสังคมอย่างรวดเร็ว โดยมีเป้าหมายที่จะบริการรับใช้ลูกค้าคนไทย และชาวต่างประเทศ ที่สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัท ด้วยความอบอุ่น มั่นใจ และมั่นคง

 • 300x200
  ทีมงานบริหารฝ่ายการอบรม

  การอบรมพนักงานให้เป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรสากลจากประสบการณ์ของผู้ให้การอบรมที่ประสบความสำเร็จทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีคุณภาพ และการบริการที่เป็นเลิศต่อลูกค้าทุกระดับ

 • 300x200
  ทีมงานบริหารด้านสารสนเทศ

  เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย และตอบสนองความรวดเร็วให้ทันกับยุค 4.0 ด้านข้อมูลข่าวสารสาระสนเทศ บริษัทฯ ได้วางระบบคอมพิวเตอร์เพื่อง่ายต่อการให้บริการแก่ลูกค้า และระบบการจัดการด้าน IT ภายใน

 • 300x200
  ทีมงานบริหารด้านสถานที่

  อาคาร เคเค ซิตี้ บริหารจัดการโดย บริษัท ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ จำกัด (NOTHING IS IMPOSSIBLE CO., LTD.) เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของกลุ่มบริษัทในเครือ เคเค กรุ๊ป บนเนื้อที่กว่า 6 ไร่ โดยมีพื้นที่ใช้สอยกว่า 6,000 ตารางเมตร