แผนที่ KK FLYING

การบริการ

โรงเก็บเครื่องบิน

18,000 บาท / เดือน
(จอดค้างคืน)

โรงจอดเครื่องบิน

8,000 บาท / เดือน
(จอดพักไม่ค้างคืน)

ลานบิน

15,000 บาท / ครั้ง
(ราคาต่อรองได้)

บินชมวิว

ติดต่อสอบถามราคา
(อัตราตามความเหมาะสม)