บินชมวิว

บินชมวิว

การบินท่องเที่ยวชมวิวจุดสำคัญๆ ในประเทศ เป็นสิ่งที่หาได้ยากในปัจจุบัน เราสามารถจัดเส้นทางการบินชมวิวทิวทัศน์ได้ทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็น รอบกรุงเทพ หรือจังหวัดต่างๆ

ติดต่อสอบถามราคา

(ค่าบริการคิดอัตราตามความเหมาะสม)

สอบถาม : 0854459901 (คุณเบน), 0847511596 (คุณอ้อย)

การบริการ

โรงเก็บเครื่องบิน

18,000 บาท / เดือน
(จอดค้างคืน)

โรงจอดเครื่องบิน

8,000 บาท / เดือน
(จอดพักไม่ค้างคืน)

ลานบิน

15,000 บาท / ครั้ง
(ราคาต่อรองได้)

บินชมวิว

ติดต่อสอบถามราคา
(อัตราตามความเหมาะสม)